Wspinaczka

Sport Bez wątpienia wspinaczka należy do sportów ekstremalnych. Ten sport polega na przemieszczaniu się na stromych terenach przy użyciu rąk, by zachować równowagę. Jednak wspinaczka coraz bardziej się rozbudowuje. A mianowicie powstaje coraz więcej sztucznych ścian wspinaczkowych, które to mają za zadanie przede wszystkim cele rozrywkowe. Wspinaczkę jako sport można podzielić na kilka podgrup. A mianowicie można wyróżnić wspinaczkę klasyczną, która polega na tym, że do wspinaczki używa się tylko i wyłącznie rąk i nóg. Jakikolwiek sprzęt przy wspinaczce klasycznej wykorzystywany jest tylko w celach asekuracyjnych. Drugim rodzajem wspinaczki jest wspinaczka techniką sztucznych ułatwień. Ten rodzaj wspinaczki bardzo często nazywany jest również hakówką czy wspinaczką hakową. Polega on na tym, że sportowcy wykorzystują sprzęt do przemieszczania się. A zatem można spotkać się z wykorzystywaniem różnych kołków, stopni czy uchwytów. Wspinaczki można również podzielić ze względu na teren działania.

Sporty nieolimpiskie to naprawdę bardzo duża dziedzina a co za tym idzie dosyć ciężko jest ją sklasyfikować. Podobnie jak w przypadku sportów olimpijskich można je podzielić na sporty indywidualne oraz na sporty grupowe. Jeśli chodzi o tą pierwszą grupę to zaliczyć do niej trzeba takie dziedziny jak ringo, alpinizm, sporty ekstremalne, sporty lotnicze, sporty motorowe a także wyścigi samochodowe. Natomiast jeśli chodzi o sporty nieolimpijskie grupowe to zaliczyć trzeba do nich na pewno brydż, futbol australijski, futbol amerykański, paintball, rugby, palant czy latające dyski. Te wszystkie wyliczenia pokazują jednoznacznie, że sporty nieolimpijskie także należą do bardzo dużej i złożonej grupy. Czasami zdarza się tak, że jakiś sport zaliczany do nieolimpijskich z biegiem czasu stanie się sportem olimpijskim. Po prostu co jakiś czas instytucje olimpijskie poszerzają dziedziny sportów o nowe, które są wykorzystywane na olimpiadach. Dzięki takiej polityce, olimpiada staje się coraz bardziej ciekawą imprezą sportową.

Badminton jest to bardzo przyjemna gra zespołowa. Inne nazwy tej konkurencji sportowej to kometka albo wolant. Tak jak inne konkurencje tak i badminton ma pewne określone zasady. I tak jest to gra, w której to mogą brać dwie lub cztery osoby. Gra sama w sobie polega na tym, że należy przebić nad siatką lotki za pomocą rakietki. A jak wygląda lotka? Otóż jest ona wykonana z szesnastu piórek naturalnych albo syntetycznych. Waga takiej lotki waha się w granicach od 4,74 gram do 5,50 gram. Może nie każdy zdaje sobie sprawę, że badminton to sport olimpijski. Po raz pierwszy zaprezentowano badminton na olimpiadzie w 1988 roku w Seulu. Wówczas była ta konkurencja pokazowa. Jednak niezwykle się ona spodobała a co za tym idzie już na olimpiadzie w Barcelonie w 1992 roku była konkurencją olimpijską medalową. Jednak na początku można było zdobyć tylko na dwa medale : złoty i srebrny. Badminton rozgrywany jest w pięciu konkurencjach, wśród których można wyróżnić: grę pojedynczą kobiet, grę pojedynczą mężczyzn, grę podwójną kobiet, grę podwójną mężczyzn oraz grę mieszaną.